Garanti information

BLACK+DECKER® garanterer at produkterne er frie for materiale- og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden. Garantien er et tillæg til konsumentens retslige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien gælder indenfor medlemsstaterne i den Europæiske Union og i det Europæiske Frihandelsområde.

Hvis et BLACK+DECKER® produkt går i stykker på grund af materiale- og/eller fabrikationsfejl eller ikke lever op til specifikationen, indenfor 24 måneder fra købet, påtager BLACK+DECKER® sig at reparere eller ombytte produktet med så lidt besvær som muligt for kunden.

Garantien gælder ikke fejl som er opstået ved:

  • normal slitage
  • fejlagtig anvendelse eller vedligeholdelse
  • at produktet er blevet skadet af fremmede legemer eller ved uheld
  • Garantien gælder ikke hvis reparation er blevet foretaget af nogen andre end et autoriseret BLACK+DECKER® værksted

For at benytte garantien skal produktet og kvitteringen indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted, senest 2 måneder efter at fejlen er opdaget. For information om nærmeste autoriserede værksted; kontakt det lokale BLACK+DECKER® kontor på den adresse der er angivet i brugsanvisningen.

Licensprodukter

BLACK+DECKER® har tilladt at følgende licensprodukter produceres og sælges med samme betingelser og vilkår som den 2-årige garanti for BLACK+DECKER® ELVÆRKTØJ, men for nedennævnte garanti perioder.

Manuelle rengøringsredskaber 5 års garanti, Elektriske varmere og kølere 2 års garanti, Husholdningsmaskiner 2 års garanti, Forlængerledninger 2 års garanti, Elektriske højtryksrensere 1 års garanti, Elektriske våd/tør støvsugere 3 års garanti, Elektriske pumper 1 års garanti, Manuelle haveredskaber 1 års garanti.