Brugsvilkår

 

Velkommen til blackanddecker.dk som drives af Stanley Black & Decker, Dansk filial af BLACK+DECKER® (Overseas) GmbH, Liechtenstein (CVR: 75634811), hvis registrerede kontorer ligger på Roskildevej 22, DK-2620 Albertslund, Danmark. Din brug af blackanddecker.dk er genstand for og styres af disse betingelser. Du bedes læse dem omhyggeligt. Stanley Black & Decker, Dansk filial af BLACK+DECKER® (Overseas) GmbH, Liechtenstein, herefter kaldet "BLACK+DECKER®", Stanley Black & Decker herefter kaldet SBDK, dens datterselskaber og andre virksomheder i dens gruppe leverer blackanddecker.dk og tjenesterne forbundet med blackanddecker.eu på grundlag af disse betingelser.

1. Aftale

Adgang til og brug af dette website og informationen, materialerne, produkterne og tjenesterne, der er tilgængelige gennem dette website, er genstand for alle gældende love og bestemmelser samt for disse brugsvilkår. Når du går ind på dette website, accepterer du disse brugsvilkår, som danner en juridisk bindende aftale. Hvis du ikke accepterer dem, bedes du undlade at anvende dette website. Du må ikke kopiere nogen del af websitet i noget medie. Disse brugsvilkår kan ændres af os fra tid til anden uden specifik varsel til dig. De seneste brugsvilkår vil blive lagt op på websitet, og du bør altid gennemgå disse brugsvilkår, inden du bruger websitet, for at sikre, at du har en aktuel forståelse af brugsvilkårene, under hvilke du har tilladelse til at gå ind på dette website. Hvis du ikke kan gå ind på brugsvilkårene gennem internettet, kan vi levere en kopi af de nyeste brugsvilkår via e-mail efter anmodning. ADGANG TIL DETTE WEBSITE (ELLER DELE DERAF) OG BRUGEN AF INFORMATION, MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER LEVERES GENNEM DETTE WEBSITE (ELLER DELE DERAF), ER IKKE BEREGNET, OG ER FORBUDT, HVOR EN SÅDAN ADGANG ELLER BRUG OVERTRÆDER GÆLDENDE LOVE ELLER BESTEMMELSER.

2. Mindreårige

Dette website er et forretnings- og handelssite. Det er derfor ikke beregnet til børn eller mindreårige.

3. Information om produkter og tjenester

Alle henvisninger på dette website til information, materialer, produkter og tjenester gælder kun for information, materialer, produkter og tjenester, der er tilgængelige i de lande eller jurisdiktioner, der er specificeret med henblik på sådan information, med mindre andet er angivet. Intet på dette website udgør et tilbud om at købe eller sælge vores produkter eller tjenester i nogen jurisdiktion. Dette website er udelukkende til informationsmæssige formål.

4. Samtykke til beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse

Du anerkender, at du har læst og forstået vilkårene i vores Politik for beskyttelse af privatlivets fred, og at du accepterer den. Med undtagelse af persondata vil enhver kommunikation eller ethvert materiale, du sender eller overfører til os over internettet, være og blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Afsendelse eller overførsel af ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale, der kan udgøre eller opfordre til adfærd, som ville blive anset for at være en strafbar handling eller en lovovertrædelse, er strengt forbudt. Vi forbeholder os retten til at overvåge din kommunikation med os, uanset om dette er via mail, stemme, fax, e-mail eller anden form for overførsel med henblik på kvalitetskontrol, sikkerhed og andre forretningsbehov. Uagtet det ovennævnte vil alle persondata, der leveres til os som et resultat af dette website, blive behandlet i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af privatlivets fred.

5. Ejerskab

Med mindre andet er angivet, er dette website og dets design, tekst, indhold, udvalg og opstilling af elementer, organisation, grafik, design, kompilering, magnetiske oversættelse, digitale konvertering og andre anliggender i forbindelse med dette website ("Elementer") beskyttet under gældende copyrights, varemærker og andre proprietære (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom) rettigheder og tilhører BLACK+DECKER® og SBDK eller er inkluderet med tilladelse fra rettighedshaveren og er beskyttet i overensstemmelse med love om copyright og varemærker. Indsættelsen af ethvert af disse elementer på dette website udgør ikke et afkald på nogen som helst rettighed i sådanne elementer. Du tilegner dig ikke ejerskabsrettigheder til nogen af sådanne elementer, der ses gennem dette website. Med mindre andet er angivet heri, må ingen af disse elementer anvendes, kopieres, reproduceres, distribueres, gengives, downloades, modificeres, vises, lægges op eller overføres i nogen som helst form eller gennem nogen som helst medier, herunder, men ikke begrænset til, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller lignende, uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse. Der gives hermed tilladelse i det nødvendige omfang til at få lovlig adgang til og bruge dette website og/eller information, materialer, produkter og/eller tjenester, der er tilgængelige på det, til fremvisning, download, lagring og udskrivning i papirudgave, af dele af dette website, såfremt du ikke modificerer elementer, og du bevarer alle eventuelle meddelelser om copyright og andre proprietære meddelelser indeholdt i elementerne. Denne tilladelse ophører automatisk, hvis du bryder en eller flere af disse brugsvilkår.

6. Varemærker

BLACK+DECKER® og Black & Decker®-logo(er), alle produktnavne (herunder, uden begrænsning til, mærkerne QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (DEVICE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (DEVICE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (DEVICE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK+DECKER® POWER COMBI®, 4 X 4® (WORDS ONLY), 4 X 4 ® (WORD & DEVICE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (WORDS ONLY), CLICK & GO® (WORDS ONLY), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – LONG ONE), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – SQUARE ONE), CAT & DOG® (DEVICE), CAT & DOG PLUS® (DEVICE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – HORIZONTAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – ROUNDEL), FLAVOUR SCENTER®), alle sideoverskrifter, alt tilpasset grafik, alle knapikoner, alle varemærker, servicemærker og logoer, der vises på dette website, med mindre andet er angivet, er servicemærker, varemærker og/eller udstyr / præsentationsmåder tilhørende Stanley Black & Decker ("Mærkerne"). Alle andre varemærker, produktnavne, virksomhedsnavne, logoer, servicemærker og/eller udstyr eller præsentationsmåder, der nævnes, vises, citeres eller på anden måde angives på websitet, tilhører deres respektive ejere. Du indvilliger i ikke at vise eller bruge mærkerne på nogen som helst måde uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Du indvilliger i ikke at vise eller bruge varemærker, produktnavne, virksomhedsnavne, logoer, servicemærker og/eller udstyr eller præsentationsmåder, der tilhører andre ejere, uden forudgående skriftlig tilladelse fra sådanne ejere. Brugen eller misbrugen af mærkerne eller andre varemærker, produktnavne, virksomhedsnavne, logoer, servicemærker og/eller udstyr, præsentationsmåder eller andre materialer indeholdt heri, bortset fra som tilladt heri, er udtrykkeligt forbudt.

7. Ansvarsfraskrivelse for hyperlinks

Dette website kan indeholde links og/eller annoncer til andre websites, der vedligeholdes af os, ud over links til websites, der vedligeholdes af ikke-relaterede virksomheder og personer ("tredjeparts website"). En annonce for, eller link til, en tredjeparts website betyder ikke, at vi godkender, støtter eller accepterer noget ansvar for denne tredjeparts website, dets indhold eller brug, eller for brugen af produkter og tjenester, der gøres tilgængelige gennem sådan tredjeparts website. Vi er ikke ansvarlige for handlingerne, indholdet, nøjagtigheden, udtrykte meninger, politikker for beskyttelse af privatlivets fred, produkter eller tjenester, der leveres gennem disse links eller gøres tilgængelige gennem disse ressourcer eller vises på sådanne tredjeparts websites eller for noget køb, du har foretaget fra websites tilhørende tredjeparts forhandlere. Sådanne tredjeparts websites bliver ikke undersøgt, overvåget eller kontrolleret for nøjagtighed, fuldstændighed eller overensstemmelse med gældende love og bestemmelser af os. Vi gør ingen form for repræsentationer eller giver nogen som helst form for garantier, udtrykkeligt, implicit eller på anden måde, om nogen som helst websites, du kan få adgang til gennem dette website, indholdet heri, eller de produkter og/eller tjenester, der gøres tilgængelige gennem sådanne websites. Hvis du beslutter dig for at forlade vores website og få adgang til disse andre websites, gør du det på egen risiko. Alle regler, politikker (herunder politikker for beskyttelse af privatlivets fred) og driftsprocedurer for sådanne websites vil gælde for dig, mens du befinder dig på sådanne websites.

8. Links fra andre websites

Ethvert link til dette website uden skriftlig tilladelse fra os er forbudt. Uagtet autorisation til at linke til dette website er det forbudt at linke til enhver anden side end hjemmesiden. Personer, der tager adgang til dette website gennem link fra et andet website, er ene og alene ansvarlige for indholdet, nøjagtigheden, udtrykte meninger, politikker for beskyttelse af privatlivets fred, produkter eller tjenester, der leveres af, eller er tilgængelige gennem, kildewebsitet, og for alle eventuelle foretagne repræsentationer eller skabte indtryk vedrørende BLACK+DECKER®. Vi giver tilladelse til at linke til dette website uden formodning om, at vi skal påtage os ansvar vedrørende sådanne links, og vi frasiger os hermed enhver form for ansvar herfor. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække enhver tilladelse til at linke til dette website når som helst og af hvilken som helst årsag. Enhver, der giver adgang til, eller information vedrørende dette website, uanset om det sker via link eller på anden vis, er ansvarlig for at gøre personen, der modtager denne adgang eller information, opmærksom på disse brugsvilkår. Mangel herpå vil ikke resultere i, at vi bliver ansvarlige.

9. Ingen garantier

DETTE WEBSITE LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGÆNGELIGT", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER. I DET FULDEST MULIGE TILLADTE OMFANG OG I OVERENSSTEMMELSE MED DEN GÆLDENDE LOV FRASIGER BLACK+DECKER®, SBDK, DENS DATTERSELSKABER, SERVICEUDBYDERE OG LICENSGIVERE SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE, IMPLICITTE, LOVBESTEMTE OG ANDRE. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE GIVER BLACK+DECKER®, DENS DATTERSELSKABER, SERVICEUDBYDERE OG LICENSGIVERE INGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI TIL DIG ELLER DIN VIRKSOMHED, OG BLACK+DECKER®, DENS DATTERSELSKABER, SERVICEUDBYDERE OG LICENSGIVERE FRASIGER SIG HERMED (A) ALLE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE; (B) GARANTIER VEDRØRENDE FORSINKELSER, AFBRYDELSER, FEJL ELLER UDELADELSER I DRIFTEN AF DETTE WEBSITE ELLER ENHVER DEL AF DET; (C) GARANTIER VEDRØRENDE OVERFØRSLEN ELLER LEVERINGEN AF DETTE WEBSITE ELLER DETS TILGÆNGELIGHED PÅ ET BESTEMT TIDSPUNKT ELLER STED; (D) GARANTIER VEDRØRENDE BRUGEN, GYLDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, UDBREDELSEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN, ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF DETTE WEBSITE ELLER INFORMATION OFFENTLIGGJORT PÅ DETTE WEBSITE; OG (E) GARANTIER VEDRØRENDE WEBSITES, SOM DETTE SITE LINKER TIL. Det er dit ansvar at vurdere (eller få faglig rådgivning om) nøjagtigheden og fuldstændigheden af alle oplysninger, erklæringer, meninger og andet materiale på dette website eller ethvert website, det linker til. Visse jurisdiktioner giver ikke tilladelse til at udelukke eller frasige visse garantier. I overensstemmelse hermed gælder visse af ovenstående ansvarsfraskrivelser muligvis ikkke for dig. Vi søger på ingen måde at udelukke eller begrænse ansvaret for dødsfald eller personskade forårsaget af forsømmelse eller for bedragerisk misrepræsentation. Dine lovbestemte rettigheder som forbruger, hvis relevant, er ikke påvirket heraf.

10. Udelukkelse af ansvar

I DET FULDEST MULIGE TILLADTE OMFANG AF GÆLDENDE LOVE UDELUKKER VI, PÅ VEGNE AF VORES MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG KONTRAHENTER, ANSVAR FOR ETHVERT TAB OG ENHVER UDGIFT AF HVILKEN SOM HELST TYPE, OG HVORDAN DEN END MÅTTE OPSTÅ, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING TIL, ENHVER DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, STRAFFENDE ELLER PÅLØBENDE SKADE, TAB AF BRUG, TAB AF DATA, TAB FORÅRSAGET AF EN VIRUS, TAB AF INDTÆGT ELLER PROFIT, TAB AF ELLER BESKADIGELSE AF EJENDOM, TREDJEPARTERS KRAV ELLER ANDRE TAB AF HVILKEN SOM HELST TYPE ELLER ART, SELV HVIS VI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB, DER MÅTTE OPSTÅ UD AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE WEBSITE ELLER ETHVERT WEBSITE, DET LINKER TIL. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR AT ETABLERE DISSE PROCEDURER FOR SIKKERHEDSKOPIERING AF DATA OG VIRUSKONTROL, SOM DU MÅTTE ANSE FOR AT VÆRE NØDVENDIGE. DETTE ER EN OMFATTENDE BEGRÆNSNING AF ANSVAR, DER GÆLDER FOR ALT TAB OG ALLE SKADER AF ENHVER TYPE, UANSET OM DET PÅSTÅEDE ANSVAR ER BASERET PÅ KONTRAKT, FORSØMMELIGHED, SKADEVOLDENDE HANDLING, STRENGT ANSVAR ELLER ANDET GRUNDLAG. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, SOM ER ANGIVET HEROVER, OG DISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE FOR DIG. HVIS EN DEL AF DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING KONKLUDERES TIL AT VÆRE UGYLDIG ELLER UIGENNEMFØRLIG AF EN ELLER ANDEN ÅRSAG, SKAL DET SAMLEDE ANSVAR HOS BLACK+DECKER®, DENS DATTERSELSKABER, SERVICEUDBYDERE OG LICENSGIVERE UNDER SÅDANNE OMSTÆNDIGHEDER FOR ANSVAR, DER ELLERS VILLE HAVE VÆRET BEGRÆNSET, IKKE OVERSKRIDE DKK 870. VI SØGER PÅ INGEN MÅDE AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE ANSVARET FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF FORSØMMELSE ELLER FOR BEDRAGERISK MISREPRÆSENTATION ELLER FOR NOGET SOM HELST ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES UNDER DEN GÆLDENDE LOV.

11. Erstatning og skadeløshed

Du indvilliger i at yde erstatning og holde os skadesløse, samt vores kontorer, direktører, agenter, repræsentanter og medarbejdere, fra ethvert krav, ansvar, tab og enhver udgift, herunder juridiske omkostninger, i forbindelse med din overtrædelse af disse brugsvilkår eller din adgang til eller brug af dette website eller nogen som helst information, materialer, produkter eller tjenester, der er tilgængelige gennem dette website.

12. Licens og adgang til website

BLACK+DECKER® og SBDK giver dig begrænset licens til at tilgå og gøre personlig brug af dette website og til ikke at downloade (andet end sidecache) eller modificere det, eller nogen del af det, bortset fra med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra BLACK+DECKER® og/eller SBDK. Denne licens omfatter ingen ret til at gensælge eller gøre kommerciel brug af dette website eller dets indhold, ingen ret til at lave en samling af produktlisterne, -beskrivelserne eller priserne, ingen ret til at lave afledt brug af dette website eller dets indhold, ingen ret til at downloade eller kopiere kontoinformation til fordel for en anden sælger og ingen ret til at bruge datamining, robotter eller lignende værktøjer til dataindsamling og -udvinding. Dette website og ingen del heraf må gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde udnyttes til noget kommercielt formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra BLACK+DECKER®.

13. Modifikation og adskillelighed

BLACK+DECKER® og SBDK forbeholder sig retten til at modificere, redigere, slette, indstille eller afbryde dette website (eller en del heraf), midlertidigt eller permanent, og/eller informationen, materialerne, produkterne og/eller tjenesterne, der er tilgængelige gennem dette website (eller en del heraf) med eller uden varsel. Disse vilkår blev sidst opdateret d. 28. august 2016. Du accepterer, at vi ikke skal være ansvarlige over for dig eller for nogen tredjepart for en sådan modificering, redigering, sletning, indstilling eller afbrydelse af dette website. Hvis en eller flere af disse vilkår bliver dømt som værende ugyldige, annullerede eller af en eller anden grund uigennemførlige, skal dette vilkår dømmes som værende adskilleligt og skal ikke påvirke gyldigheden og gennemførligheden af enhver resterende betingelse. En manglende udøvelse eller håndhævelse af enhver ret eller bestemmelse hos BLACK+DECKER® og/eller SBDK skal ikke udgøre et afkald på en sådan ret eller bestemmelse.

14. Gældende lov og jurisdiktion

Dette website styres og drives af BLACK+DECKER® og SBDK fra dens kontorer i Danmark. Dannelsen, eksistensen, konstruktionen, ydeevnen, gyldigheden i alle aspekter overhovedet af disse betingelser eller nogen som helst vilkår i disse betingelser eller nogen strid vedrørende materialerne på dette website, skal styres af lovene i Danmark. Domstolen i Danmark skal have eksklusiv jurisdiktion til at løse alle konflikter, som måtte opstå som et resultat af eller i forbindelse med disse betingelser eller brugen af dette website. Du accepterer uigenkaldeligt at være underlagt den eksklusive jurisdiktion af lovene i Danmark. Uagtet det ovennævnte bevarer vi retten til at indlede retssager i enhver jurisdiktion, hvor vi mener, at et brud på denne aftale finder sted eller stammer fra. Adgang til, eller brug af, dette website eller denne information, disse materialer, produkter og/eller tjenester på dette website, kan være forbudt ved lov i visse lande eller jurisdiktioner. Du har ansvaret for overensstemmelse med enhver gældende lov i det land, hvorfra du tilgår dette website. Vi laver ingen repræsentation om, at informationen heri er velegnet eller tilgængelig til brug på andre steder uden for USA eller EU.

15. Hel enighed

Disse brugsvilkår indeholder hele enigheden mellem dig og os, hvad angår dette website, og ingen repræsentation, erklæring eller mundtlig eller skriftlig tilskyndelse, der ikke er indeholdt heri, skal binde nogen part til denne aftale. Vores manglende håndhævelse af en eller flere bestemmelser i disse brugsvilkår skal hverken dømmes som værende et afkald på en sådan bestemmelse eller på retten til at håndhæve en sådan bestemmelse. Hvis en eller flere bestemmelser i disse brugsvilkår anses af en domstol i en kompetent jurisdiktion for at være i modstrid med loven, skal en sådan bestemmelse ændres og fortolkes til bedst muligt at opfylde hensigten med den oprindelige bestemmelse i det fuldest mulige omfang tilladt af loven, og de resterende bestemmelser i disse brugsvilkår skal fortsat gælde fuldt ud.

16. Afkald

Hvis BLACK+DECKER® og/eller SBDK på noget som helst tidspunkt ikke kræver, at et eller flere af disse brugsvilkår overholdes, eller at en eller flere rettigheder angivet heri bliver overholdt, skal det ikke anses for at være et afkald på sådanne bestemmelser eller rettigheder. Alle afkald skal ske skriftligt. Med mindre det skriftlige afkald indeholder en udtrykkelig erklæring om det modsatte, skal intet afkald af BLACK+DECKER® og/eller SBDK for noget brud på nogen bestemmelse i disse brugsvilkår eller nogen ret angivet heri, blive anset for at være et afkald på noget fortsat eller efterfølgende brud på en sådan bestemmelse, et afkald på selve bestemmelse eller et afkald på nogen som helst rettighed under disse brugsvilkår.

17. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse brugsvilkår eller andre anliggender, kan du kontakte os ved at skrive til Stanley Black & Decker, Dansk filial af BLACK+DECKER® (Overseas) GmbH, Liechtenstein, Roskildevej 22, DK-2620 Albertslund, Danmark eller ved at sende en e-mail til os på contact-web-denmark@sbdinc.com.